เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมร้านอาหารณัฐชนนฟาร์ม อ.เมือง จ.ชัยนาท นพ.พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับและมอบนโยบาย ของสำนักสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ปี2561 แก่สื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัดชัยนาท ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข เพื่อประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการร่วมดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และภัยสุขภาพ โดยเฉพาะสถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

‹‹ เรือนศุภสิตา ข้าวแกงติดแอร์ บรรยากาศ ระดับอินเตอร์ ราคาเบา หลากหลาย เมนู วัตถุดิบใหม่สด ปลอดสารเคมี จากฟาร์ม ›› 

jquery lightbox codeby VisualLightBox.com v6.0
html photo viewerby VisualLightBox.com v6.0

เรือนศุภสิตา

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User
ฮิต: 167